Nasze działania

Realizacja działań statutowych odbywa się przede wszystkim poprzez:

  1. Portal OpiekunMedyczny.com.pl, a w szczególności:
  • promowanie zawodu opiekuna medycznego,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • wspieranie wymiany informacji pomiędzy środowiskami medycznymi i społecznymi.
    W ramach portalu publikujemy informacje dotyczące zawodu, przygotowaliśmy informator dotyczący tego zawodu, zaproponowaliśmy obchodzenie Dnia Opiekuna Medycznego, zamieszczamy interpretacje prawne, a także zbieramy informacje na temat szkoleń dodatkowych, szkół kształcących w tym zawodzie oraz wszelkich zmian dotyczących zawodu. Prowadzimy również stronę na portalu Facebook - Opiekun Medyczny.


    2. Badanie sytuacji opiekunów medycznych w Polsce, 

    Badanie ma na celu przede wszystkim obserwowanie sytuacji opiekunów medycznych w bardziej profesjonalny sposób, a także dopasowywanie działań pod kątem realnych potrzeb opiekunów medycznych.


    3. Ogólnopolska konferencja dla opiekunów medycznych
    Konferencja ta to obecnie jedyna tego typu inicjatywa adresowana bezpośrednio do opiekunów medycznych. Podczas niej uczestnicy mają możliwość wymiany poglądów z innymi opiekunami medycznymi, uczestniczą w szeregu wykładów i prezentacji poszerzających ich wiedzę. Co roku odbywała się będzie w innym mieście w Polsce, tak by jak największa ilość opiekunów medycznych miała możliwość udziału w niej.    Czasopismo stworzone przede wszystkim w celu wymiany informacji a także rozwoju opiekunów medycznych. Zbieramy w nim artykuły podsumowujące wydarzenia z poprzedniego roku, przydatne informacje rozwijające kompetencje opiekunów medycznych i inne.    Prowadzimy warsztaty dla opiekunów medycznych z zakresu umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego oraz innych treści przydatnych w codziennej pracy opiekuna medycznego. Warsztaty prowadzone są na podstawie autorskich programów fundacji. Jesteśmy w stanie przeprowadzić również warsztaty na prośbę pracodawcy lub szkoły, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zdobyta podczas warsztatów i szkoleń wiedza umożliwia lepszą i sprawniejszą pracę zawodową. 

Do tej pory zrealizowaliśmy warsztaty:
  • KWASS - Warsztaty dotyczące tematyki komunikacji, wypalenia zawodowego, asertywności, stresu i sytuacji trudnych w pracy opiekuna medycznego. 
  • STOP agresji - warsztaty dotyczące przeciwdziałania agresji w miejscu pracy opiekuna medycznego.

    6. Ulotki/Publikacje informacyjne


    Tworzymy publikacje oraz ulotki dotyczące zawodu opiekuna medycznego, opieki nad pacjentem i profilaktyki zdrowotnej.

    Fundacja udziela darmowych porad psychologa opiekunom medycznym pracującym w tym zawodzie lub wciąż kształcącym się.

    8. Reprezentowanie opiekunów medycznych

    Fundacja reprezentowała opiekunów medycznych w wielu inicjatywach m.in. w pracach: 
  • Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 
  • Zespołu ds. systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania
  • a także podczas warsztatów dialogu społecznego.

Na obecną chwilę jesteśmy najstarszą i najprężniej działającą inicjatywą skierowaną do opiekunów medycznych. W planach mamy znacznie więcej działań, jednak nie będą one możliwe bez waszego wsparcia. Przekaż nam darowiznę lub skontaktuj się z nami jeśli chcesz wesprzeć fundację w inny sposób. Dziękujemy!