Konferencja Opiekun Medyczny

V Ogólnopolska Konferencja dla Opiekunów Medycznych - Katowice 19.10.2020

Konferencja jest coroczną inicjatywą Fundacji, która ma na celu jednoczenie opiekunów medycznych, stworzenie platformy wymiany zdań oraz nabywanie i rozwój dodatkowych umiejętności i wiedzy.

Pierwsza konferencja odbyła się 14 maja 2016. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!