Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia z podpisem Prezydenta!

opublikowane: 21 lip 2017, 11:15 przez Bartosz Mikołajczyk
Prezydent podpisał ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Jest to rządowy projekt zakładający wzrost 1 lipca każdego roku wynagrodzenia do osiągnięcia w 2021 roku pułapu zapisanego w ustawie, który stanowi iloczyn współczynnika zapisanego dla każdego zawodu oraz średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

Pełną treść ustawy, jak również przebieg prac nad ustawą można znaleźć na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1583

Do sejmu trafił też obywatelski projekt ustawy, która zakłada wyższy i szybszy wzrost wynagrodzenia. Projekt ten został skierowany do komisji zdrowia oraz finansów publicznych. 

Józefa Szczurek-Żelazko Wiceminister Zdrowia, przy okazji prac nad obywatelskim projektem, poinformowała iż "kwestie, które zostały zaproponowane do uregulowania w obywatelskim projekcie, znalazły się w już uchwalonej (...) ustawie w sprawie warunków zatrudniania w ochronie zdrowia".

Comments