Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

opublikowane: 26 cze 2013, 05:25 przez Krzysztof Tłoczek   [ zaktualizowane 26 cze 2013, 05:46 ]
26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Zgodnie z danymi Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl) problem używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej jest obecny w Polsce, choć rozpowszechnienie używania narkotyków jest niższe niż w krajach UE (16% badanej młodzieży w wieku 15-16 lat deklarowało przynajmniej jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem).
Często młodzież nie jest świadoma niebezpieczeństwa jakie mogą nieść ze sobą narkotyki. Jeden z najpowszechniejszych mitów to „marihuana nie uzależnia” – jak w przypadku każdej substancji psychoaktywnej może dojść do uzależnienia, jednak szybkość uzależniania się i koniecznej do tego ilości narkotyku jest kwestią indywidualną. Więcej mitów i faktów  na temat narkotyków i uzależnienia można znaleźć chociażby na stronie projektu „Pełen odlot” (http://www.pozytywniwteczy.pl/projekty/pelenodlot/home,fakty_i_mity,index.html).

Na stronie projektu „Wolni od nałogów” można zapoznać się z różnymi substancjami psychoaktywnymi, ich działaniem i zewnętrznymi oznakami użycia, a także znaleźć listę placówek, które mogą pomóc w sytuacji uzależnienia od narkotyków (http://www.pozytywniwteczy.pl/projekty/wolniodnalogow/04_potrzebuje_pomocy,index.html).

Drodzy nasi Czytelnicy,

tematyka uzależnień od narkotyków jest bardzo ważna. Także opiekunowie medyczni w swojej pracy mogą niejednokrotnie spotkać się z tym zagadnieniem. Warto poszerzać swoją wiedzę, tak by wiedzieć gdzie i  jak szukać profesjonalnej pomocy np. dla pacjenta zgłaszającego taki problem lub osoby z naszego otoczenia.
Nie pozostawajmy obojętni, zwłaszcza gdy czesto to właśnie nam pacjent sygnalizuje taki problem lub będąc pierwszą linią opieki sami go dostrzegamy!

Mamy nadzieję, że ten dzień będzie okazją do zwrócenia naszej uwagi na to zjawisko i przyczyni się do wzrostu naszej wrażliwości.

Redakcja Portalu.
Comments