Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce opublikowana

opublikowane: 10 sty 2018, 08:12 przez Bartosz Mikołajczyk
Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 29 grudnia 2017 r. Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zakończył prace. Przewodnicząca – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko – przedłożyła ministrowi zdrowia wypracowany dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Minister zdrowia, podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, będzie uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia. Strategia będzie jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej ministra zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Strategii. W pracach zespołu brali udział przedstawiciele Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl

Comments