Raport WHO dotyczący gruźlicy

opublikowane: 24 mar 2013, 00:25 przez Krzysztof Tłoczek

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Gruźlicą. Poniżej prezentujemy informacje Światowej Organizacji Zdrowia na jej temat. To bardzo ważne, by wciąz podnosić swoją i pacjentów świadomość zagrożenia tą chorobą tak by w pracy opiekuna medycznego stosować się i promować profilaktykę zakażeń.

Światowy Dzień Gruźlicy jest okazją to zwiększenia świadomości o światowym zakresie występowania gruźlicy oraz wysiłkach podejmowanych na rzecz jej zapobiegania i kontroli zakażeń. ten dzień jest także okazją do zmobilizowania rządzących i społeczeństwa do dalszych postępów.

Postęp w ogólnoświatowym zwalczaniu tej choroby w ostatnich latach robi wrażenie: od roku 1990 śmiertelność z powodu zachorowania na gruźlicę ogólnoświatowo spadła o 40% a częstość zachorowań maleje. Nowe narzędzia pozwalające na szybką diagnostykę pomagają zmieniać jakość reakcji na nowe zachorowania.

Jednakże globalny wynik wciąz pozostaje wysoki i wciąż też znaczące cele zostały nieosiągnięte:

  • w 2011, wystąpiło około 8,7 miliona nowych przypadków gruźlicy a 1,4 miliona osób zmarła w jej skutek,
  • ponad 95% tych śmierci wystąpiła w krajach słabo lub średnio rozwiniętych gospodarczo; najbardziej dotknięte są społeczności ubogich lecz ze względu na możliwość łatwego podróżowania na znaczne odległości, choroba ta stanowi zagrożenie dla wszystkich,
  • gruźlica znajduje się w pierwszej trójce najczęstszych przyczyn zgonów kobiet międy 15 a 44 rokiem życia
  • również w 2011 roku wystaoiło w przybliżeniu 0,5 miliona zachorowań i 64000 zgonów wśród dzieci,
  •  występuje powolny postęp w przeciwdziałaniu wielolekoopornej postaci gruźlicy: u 60000 pacjentów włączono specjalistyczne leczenie tej postaci, a jest to jedynie jedna piąta ze zgłoszonych pacjentów z podejrzeniem zachorowania na tę postać choroby,
  • zaopatrzenie w terapię przeciwretrowirusową dla chorujących na gruźlicę i jednocześnie będących nosicielami wirusa HIV musi zostać podwojone by spełnić zalecenie ŚOZ, by wszyscy pacjenci z gruźlicą i HIV mieli zapewnioną stosowną terapię anty-HIV
  • regiony Eurpy i Afryki nie osiągają założonego celu zmniejszenia ilości zgonów spowodowanych tą chorobą między rokiem 1990 a 2015.

Stop TB in My Lifetime - Zatrzymać Gruźlicę Za Naszego Życia

Rok 2013 jest drugim rokiem z dwuletniej kampanii opatrzonej tym hasłem z okazji Światowego Dnia Gruźlicy.

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Stop TB Partnership (Partnerstwo Stop Gruźlicy) razem promują ten dzień. Jest on okazją do zainteresowania poszczególnych osób i społeczeństwa, w których żyją, organizacji pozarządowych, pracowników służby zdrowia i innych do dyskusji i planowania dlaszej współpracy by wypełnić obietnicę zatrzymania gruźlicy za naszego życia poprzez akcje oraz rzecznictwo.

Strona akcji (anglojęzyczna): http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2013/


(tłumaczenie: K. Tłoczek ze strony: http://www.who.int/campaigns/tb-day/2013/event/en/index.html)


Comments