Podsumowanie 2016 roku

opublikowane: 2 sty 2017, 07:55 przez Bartosz Mikołajczyk

Początek roku to dobry czas na podsumowanie tego, co nasza Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl zdziałała podczas ubiegłego roku.


Na początek chcielibyśmy zaznaczyć, że początek roku związany był głównie z zakończeniem formalności związanych z rejestracją (konto bankowe, Urząd Skarbowy i tym podobne).


Główną osią działalności naszej fundacji jest portal OpiekunMedyczny.com.pl, którego działalność kontynuujemy i póki co nie zamierzamy przestać. :)


Na początku roku rozpoczęliśmy badanie „Opiekun Medyczny w służbie zdrowia w Polsce. Raport za rok 2015”. Ankieta dostępna była przez 2 miesiące i pozwoliła opiekunom medycznym wypowiedzieć się na temat ich aktualnej sytuacji.


14 maja 2016 zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dla opiekunów medycznych - „Opiekun Medyczny 2016”. Inicjatywa ta w planach będzie coroczną inicjatywą podczas której uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z innymi opiekunami medycznymi, wymiany doświadczeń a także przede wszystkim miejscem, gdzie będą mogli zdobywać dodatkową wiedzę. Zainteresowanie pierwszą edycją przekroczyło nasze oczekiwania. Kolejne edycje konferencji będą realizowane co roku w okolicach 14 maja i planujemy zapraszać na nie przedstawicieli różnych środowisk.


Przy okazji konferencji pracowaliśmy nad kolejnym projektem jakim jest Rocznik Opiekunów Medycznych. Czasopismo to skierowane jest do aktywnych zawodowo opiekunów medycznych, którzy chcą samodzielnie rozszerzać wiedzę. Kolejne wydania będą miały premierę podczas corocznej konferencji.


Pod koniec roku zorganizowaliśmy warsztaty KWASS. Nazwa pochodzi od pierwszych liter tematów, którymi zajmowaliśmy się podczas spotkań – Komunikacja, Wypalenie zawodowe, Asertywność, Stres, Sytuacje trudne w pracy. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat komunikacji, identyfikacji barier jak również jak polepszyć komunikację, czym jest asertywność, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, jak radzić sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami w pracy. Jest to pierwsza edycja z serii warsztatów wzmacniających umiejętności interpersonalne. Kolejne edycje przewidziane są do realizacji cyklicznie w kolejnych latach.


Przygotowaliśmy też Informator dot. HIV/AIDS dla opiekunów medycznych w którym przede wszystkim przedstawialiśmy czym jest HIV a czym AIDS, jaka jest wiedza opiekunów medycznych na temat wirusa, rozprawialiśmy się z mitami na temat HIV a także zastanawialiśmy się nad rolą opiekuna medycznego w profilaktyce zakażeń i w opiece nad osobą zakażoną tym wirusem lub chorą na AIDS. W kolejnych latach planujemy więcej informatorów dotyczących specyfiki pracy z różnymi pacjentami.


Poza tym na portalu zamieściliśmy więcej informacji o innych zawodach opiekuńczych. Jako fundacja przedstawiliśmy nasze stanowisko w kwestii utworzenia „nowego zawodu medycznego pomiędzy pielęgniarką a opiekunem medycznym”, skontaktowaliśmy się z OZZPiP w kwestii projektu płacowego dla pracowników medycznych.


To wszystkie działania jakie prowadziliśmy w ubiegłym roku. Zakładając fundacje nie spodziewaliśmy się, że uda się zrobić nam aż tyle. W kolejnym roku działalności planujemy utrzymać podobne tempo działania. Nie jest to jednak możliwe bez Was – dlatego prosimy was o wsparcie. Każda darowizna pozwala nam działać.


Darowizny na cele statutowe można przekazywać na konto naszej fundacji: 

PKO BP 49 1020 3802 0000 1102 0196 3925 


I pomyśleć, że wszystko to robi mała grupa osób w swoim czasie wolnym :)

Comments