Odpowiedź OZZPiP

opublikowane: 18 mar 2016, 05:13 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 18 mar 2016, 05:22 ]
    14 marca tego roku odbyła się konferencja przedstawicieli związków zawodowych pracowników medycznych (więcej tutaj). Jako, że opiekunowie medyczni nie byli oficjalnie reprezentowani podczas tego spotkania (związek zawodowy jest w trakcie tworzenia) oraz informacją, że propozycja obejmuje wszystkie zawody medyczne, poprosiliśmy przedstawicieli OZZPiP o odpowiedź czy opiekun medyczny został uwzględniony w projekcie płacowym.

    Porozumienie zawarte zostało pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych. Każdy związek zawodowy przedstawił swoje propozycje, które uwzględnione w propozycji przesłanej do p. Premier. Z racji tego, że żaden ze związków zawodowych nie zrzesza opiekunów medycznych, a w związku z tym nie zna specyfiki i praktycznego aspektu wykonywania naszego zawodu i nikt nie miał wystarczającej wiedzy do przedstawienia odpowiednich warunków płacowych dla tego zawodu.

    Przewodnicząca ZK OZZPiP p. Lucyna Dargiewicz zgodziła się iż zawód ten powinien być uwzględniony w ustawie regulującej wynagrodzenie w ochronie zdrowia i trzyma kciuki za szybką i pomyślą rejestrację związku zawodowego opiekunów medycznych, co ułatwi włączenie się w tworzenie tej ustawy.

Pełna treść odpowiedzi dostępna w załączeniu.

Pani przewodniczącej dziękujemy za odpowiedź.

    Niewątpliwie kwestia ta może być dalej kontynuowana po zarejestrowaniu związku zawodowego, jak również przez organizacje pozarządowe. Do sprawy będziemy wracać i informować na bieżąco.
Ċ
Bartosz Mikołajczyk,
18 mar 2016, 05:13
Comments