Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

opublikowane: 14 sty 2014, 13:10 przez Bartosz Mikołajczyk
Mamy nadzieję, że nowy rok zaczął się dla was równie pomyślnie co dla nas. :) Mamy dla was ważną informację, szczegóły w kolejnych akapitach. Jak wiecie staramy się robić jak najwięcej by nasz zawód i kompetencje były jak najbardziej przejrzyste, by zawód ten był prawdziwym zawodem medycznym, a opiekun medyczny pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego. Pod koniec maja zeszłego roku chcieliśmy rozpocząć dyskusję na temat kompetencji opiekuna, poznać wasz zakres obowiązków i wasze opinie co jest nauczane w szkołach. Dyskusja wywołała wiele emocji i kontrowersji, co pokazało jak czasem niejasne są niektóre zapisy umieszczone w rozporządzeniach dotyczących podstawy programowej.

W związku z tym wystąpiliśmy do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia o uściślenie kilku kwestii związanych z zakresem kompetencji opiekuna. W liście poprosiliśmy między innymi o uściślenie zapisu: „pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza.”. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź, której najważniejszymi fragmentami chcemy się z wami podzielić.

W opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych opiekun medyczny może w ramach czynności opiekuńczych pomóc pacjentowi w przyjmowaniu leków, np. poprzez dopilnowanie godzin ich przyjmowania, wyjęcie tabletki z opakowania i włożenie do ust w przypadku niesprawnych rąk, czy podaniu wody do popicia. Ponadto w opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjentom opiekun medyczny powinien nabyć wiedzę z zasad pomocy przy przyjmowaniu leków, w tym zasad pomocy przy przechowywania leków pacjenta i przestrzegania zaleceń lekarskich, co do warunków przyjmowania leków (np. pory dnia, przed czy po posiłku). Istotne jest także, by opiekun medyczny był świadomy działania niektórych leków np. przeciwbólowych czy nasennych.

Odnosząc się natomiast do możliwości wykonywania przez opiekuna medycznego czynności karmienia chorych przez zgłębnik należy zauważyć, iż czynność ta należy do pielęgnacji specjalistycznej i powinna być wykonywana przez pielęgniarkę.

Ponadto w opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dokonywanie pomiaru glukozy we krwi pacjenta przez opiekuna medycznego wymagało by przeszkolenia w zakresie procedury użycia glukometru i odczytywania oraz interpretacji wyniku.

Należy jednakże zauważyć, iż aktualnie obowiązujące przepisy nie umożliwiają delegowania na opiekunów medycznych uprawnień pielęgniarskich, takich jak podawanie leków drogą inną niż doustna, podskórnego podawania insuliny, zakładania zgłębników do żołądka, zakładania cewników do pęcherza, leczenia ran, itp., do wykonywania których nie zostali oni przygotowani w toku kształcenia. W tych czynnościach opiekun medyczny jedynie pomaga pielęgniarce.


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia powołuje się nie tylko na opinię Konsultanta Krajowego ale i na podstawę programową kształcenia w zawodzie, które jest podstawowym źródłem informacji o kompetencji opiekuna medycznego.

Wydziałowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia dziękujemy za odpowiedź na nasze pytania. Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź usatysfakcjonuje również i was i pozwoli na lepsze zrozumienie zakresu kompetencji opiekuna medycznego.


Comments