Lipcowe podwyżki

opublikowane: 18 cze 2021, 11:52 przez Bartosz Mikołajczyk
Kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła.

Prezydent podpisał 17.06 ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw czyli ustawę regulującą minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych. W ciągu najbliższych dni ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 01.07.2021.

Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z nowelizacją ustawy:


Co to oznacza dla opiekunów medycznych?

Od 1 lipca 2021 minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie będzie mogło być niższe niż 3772 zł brutto.

Opiekun medyczny został umieszczony w grupie 10 (inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1–9). Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia wynosi 0,73 * średnia krajowa (z roku poprzedniego).

Kogo obejmuje ustawa?

Ustawa obejmuje każdą osobę zatrudnioną w podmiocie leczniczym.


Co z kolejnymi latami?

Zgodnie z ustawą co roku, 1 lipca pracodawca musi podwyższyć kwotę wynagrodzenia do kwoty wyliczonej zgodnie z załącznikiem (czyli 0,73 * średnia krajowa z roku poprzedniego). 

Opiekun medyczny nie jest wymieniony w ustawie?

Jest. Ustawa obejmuje każdego pracownika, jednak tak jak i wiele zawodów opiekun medyczny nie został wymieniony z nazwy, jednak opis grupy jednoznacznie sugeruje, w której grupie się znajduje.

W mojej placówce opiekun medyczny nie jest uznany za zawód medyczny.

Opiekun medyczny jest zawodem medycznym, co wielokrotnie potwierdzało Ministerstwo Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją MZ dostępną na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych: 

Czy ustawa obejmuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z Art. 2 pkt 3. pracownik wykonujący zawód medyczny:
a) osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która jest zatrudniona 
w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym

Dlaczego ustawa nie obejmuje opiekunów medycznych zatrudnionych w DPS?

Gdyż DPS nie jest podmiotem leczniczym, a częścią systemu opieki społecznej. Ustawa nie może regulować czegoś więcej niż to co określone w tytule. Zatem wynagrodzenia dotyczące systemu opieki społecznej powinny być regulowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Czy podmioty lecznicze to tylko szpitale?

Nie, również ZOL, ZPO, hospicja, sanatoria oraz inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Czy coś trzeba zrobić by otrzymać podwyżkę?

Nie. Pracodawca powinien zawrzeć porozumienie ze stronami uprawnionymi w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy lub w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników 
podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeśli nie zawrze porozumienia może podwyższyć wynagrodzenie w formie zarządzenia.

Czy pracodawca może określić wynagrodzenie w kwocie niższej niż wynikająca z ustawy (3772 dla opiekuna medycznego)?

Nie. Może określić wyższe wynagrodzenie zasadnicze, ale nie może być niższe niż kwota wynikająca z ustawy.

Czy pracodawca może wliczać dodatki tak, by osiągnąć kwotę z ustawy?

Nie. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, zatem jest to to wynagrodzenie, które wpisane jest na umowie i od którego wyliczane są wszelkie dodatki. Zatem opiekun medyczny bez żadnych dodatków będzie zarabiał nie mniej niż 3772 zł brutto, osoby z dodatkami 3772 zł brutto + dodatki wyliczone od tej kwoty.

Co jeśli pracodawca nie wypłaci takiej kwoty?

Na początek zalecamy więcej wiary w pracodawców :) Warto wstrzymać się z wszelkimi działaniami do sierpnia, kiedy powinno być wypłacone pierwsze wynagrodzenie zgodnie z nowelizacją ustawy. Jeśli jednak pracodawca nie zwiększy wynagrodzenia to taką sprawę należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jaką kwotę otrzymam na konto?

Zakładając pracę w jednym miejscu, osoby która ma powyżej 26 lat na konto powinna zostać przelana kwota 2 746,92 zł.
Comments