Kurs opiekuna medycznego online?

opublikowane: 28 maj 2019, 10:26 przez Bartosz Mikołajczyk
Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z obecnym stanem prawnym opiekunem medycznym jest wyłącznie osoba, która ukończyła roczną szkołę policealną lub kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Obie formy nauki kończą się egzaminem państwowym.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami informujemy, że kursy online (przykłady takich kursów w zdjęciach poniżej) nie dają tytułu zawodowego opiekuna medycznego.

Zatem osoba, która ukończy taki kurs nie będzie mogła zostać zatrudniona na stanowisku opiekun medyczny. 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na kierunku opiekun medyczny prosimy o upewnienie się, że nauka zakończy się egzaminem państwowym (kwalifikacja MS.04). W większości szkół nauka jest bezpłatna.

Kurs online może być oczywiście dobrą formą rozwoju i zdobycia wiedzy, jednak nie da kwalifikacji do pracy w zawodzie opiekuna medycznego.

Comments