Najnowsze wieści

Tutaj znajdują się wiadomości odnośnie wydarzeń związanych z zawodem opiekuna medycznego ale także wszystkie ważne wydarzenia dotyczące promocji zdrowia, polityki społecznej, ekologii itp. 
Jesli wiesz o ważnym wydarzeniu, problemie czy wynikach badań i chciałbyś je tutaj umieścić - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

W Polsce zaczęła się kampania "Nursing Now"

opublikowane: 6 lut 2020, 11:26 przez Krzysztof Tłoczek   [ zaktualizowane 6 lut 2020, 11:28 ]

Serwis Rzeczypospolitej Polski informuje, iż 5 lutego 2020r. w Ministerstwie Zdrowia zainaugurowano w Polsce międzynarodową kampanię „Nursing Now”.

Na uroczystości inauguracyjnej było obecne Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, z którym nasza Fundacja współorganizuje nadchodzącą V Ogólnopolską Konferencję Opiekunów Medycznych.

Pełna informacja o rozpoczętej kampanii "Nursing Now" dostępna jest pod tym linkiem.

V Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych

opublikowane: 2 lut 2020, 05:15 przez Krzysztof Tłoczek   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 12:19 ]Drodzy Opiekunowie i Opiekunki Medyczne!

Już 9 maja w Katowicach odbędzie się piąta - jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych. Jest to najdłużej odbywające się cykliczne wydarzenie tego typu
o ogólnopolskim zasięgu!
W tym roku przygotowujemy dla Was wiele niespodzianek i nieco odmieniony format - to wszystko by jeszcze lepiej zintegrować naszą grupę zawodową i zwiększyć jej widoczność
w systemie ochrony zdrowia!

Zapisy otworzymy i więcej szczegółów podamy już 1 marca! 

Już teraz zarezerwujcie ten termin w swoim kalendarzu! Tym razem nikogo nie może zabraknąć!

Pozdrawiamy,
Organizatorzy V Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych

MINIMALNE ZAROBKI OPIEKUNA MEDYCZNEGO. JAK INTERPRETOWAĆ USTAWĘ?

opublikowane: 23 sty 2020, 05:07 przez Krzysztof Tłoczek   [ zaktualizowane 13 lut 2020, 05:30 ]

Poniższy tekst ukazał się 23 stycznia 2020 na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Przedruk w całości i za zgodą w/w Stowarzyszenia pochodzi ze strony: http://opiekunmedyczny.org/204-2/

Drodzy opiekunowie medyczni.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi wynagrodzenia wynikającymi z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych postanowiliśmy przygotować małe podsumowanie tego jak powinno wyglądać wynagrodzenie opiekuna medycznego.

Na wstępie należy zauważyć, że od stycznia 2020 roku wynagrodzenie minimalne dla wszystkich osób wynosi 2600 złotych brutto (przed opodatkowaniem) czyli 1920,62 zł netto (na rękę). W przypadku umów zlecenie minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto.

Pensja zasadnicza (zapisana w umowie) może być jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia – w takiej sytuacji pracodawca wypłaca dodatek wyrównawczy, tak aby ostatecznie wypłata była nie niższa niż 2600 zł brutto. W przypadku pracy na część etatu wynagrodzenie jest proporcjonalne do wymiaru pracy. W skład pensji minimalnej mogą wchodzić również dodatki takie jak premie regulaminowe (ale nie premie wypłacane w formie wyróżnienia), dodatek za pracę w szkodliwych warunkach czy dodatek za pełnione funkcje. Do wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się m.in.: dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy i święta, nagród jubileuszowych czy ekwiwalentów za np. pranie odzieży.

Wprowadzona ustawa o minimalnych zarobkach w podmiotach leczniczych określa jakie powinno być minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych. Oczywiście określa ona tylko minimalny poziom wynagrodzenia, które w zależności od decyzji dyrekcji może być większe.

Zgodnie z treścią ustawy wyliczone minimalne wynagrodzenia dla opiekuna medycznego wynosi do lipca 2020 roku 2688 zł brutto. Od lipca 2020 roku kwotą bazową będzie średnia krajowa pomnożona przez współczynnik 0,64). Nie jest to jednak wynagrodzenie które powinno być wypłacane już teraz, a wynagrodzenie do którego powinno być podwyższane wynagrodzenia opiekuna medycznego.

 

W jaki sposób będzie ono podwyższane?

1 lipca 2020 roku o 20% różnicy pomiędzy obecnym wynagrodzeniem zasadniczym a kwotą wynikającą z ustawy (0,64*średnia krajowa)

1 lipca 2021 roku o 20% różnicy pomiędzy obecnym wynagrodzeniem zasadniczym a kwotą wynikającą z ustawy (0,64*średnia krajowa)

Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie powinno wynosić nie mniej niż 0,64 * średnie wynagrodzenie (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ogłaszane przez GUS- nie pensja minimalna).

Jak widać obecna kwota minimalnego wynagrodzenia do której podwyższane jest wynagrodzenie opiekunów medycznych wynosi niewiele więcej niż pensja minimalna. Już przy pracach nad pierwszą ustawą zgłaszaliśmy nasze zastrzeżenia, że może mieć miejsce sytuacja, w której kwota wynikająca z ustawy będzie w okolicach kwoty minimalnej, zatem nie będzie skutkowała realną podwyżką a zatrzymaniem zarobków opiekunów medycznych na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia, jednak nasze sugestie nie zostały przyjęte w toku prac nad ustawą i jej nowelizacją.

Ile będę zarabiać w 2022 roku?

Gdyby zatem przyjąć średnią krajową na koniec III kwartału 2019 roku (4907,95 zł brutto) to wynagrodzenie wyliczone zgodnie z pełnym brzmieniem ustawy wynosiłoby w 2020 roku 3141,09 zł brutto. Jednak taki sposób wyliczenia minimalnego wynagrodzenia wejdzie w życie w 2022 roku. Jeżeli przyjmiemy prognozy wynagrodzenia to w 2022 pensja minimalna wynosiłaby ok. 3333 zł brutto, przeciętne wynagrodzenie w 2021 ok. 5650 zł brutto czyli wynagrodzenie od 2022 mogłoby wynosić ok. 3616 zł brutto. Jednak są to bardzo szacunkowe wyliczenia i nie oznacza to, że tak będzie kształtowało się wynagrodzenie opiekunów medycznych od 2022 roku.

Ile powinienem teraz zarabiać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od obecnego wynagrodzenia zasadniczego.

Dla przykładu:

Obecna kwota wynagrodzenia zasadniczego: 2400 zł brutto (czyli do wypłaty dodane jest 200 zł dodatku wyrównawczego). 20% różnicy pomiędzy 2400 zł brutto a 2688 zł brutto wynosi zatem 57,6 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze zostanie podwyższone zatem do 2457,60 brutto, co zmniejszy dodatek wyrównawczy do kwoty 142,40 zł brutto. Zatem i przed i po lipcu, w związku z tym, że wynagrodzenie zasadnicze będzie poniżej minimalnej, do wypłaty będzie 2600 zł brutto.

Jednak w wielu miejscach podwyżka będzie oznaczała tak naprawdę zmniejszenie dodatku wyrównawczego, co nie wpłynie ostatecznie na wysokość wypłaty.

Wysokość wypłaty od lipca 2020 uzależniona jest od ogłoszonej przez GUS kwoty średniego wynagrodzenia, przy czym póki co minimalne wynagrodzenie będzie podwyższane o 20% różnicy a nie będzie wynosiło 0,64*średnia krajowa,

Jaka ustawa?

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (znowelizowana 13.09.2018).

Kogo dotyczy?

Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Do której grupy należy opiekun medyczny?

Grupa 10 (inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 ), ze wskaźnikiem 0,64

Czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym?

Tak. W razie wątpliwości warto odwołać się do interpretacji przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

W moim miejscu pracy podwyżki nie mają miejsca. Co zrobić?

Po pierwsze należy zweryfikować czy jest to podmiot leczniczy. Polecamy w pierwszej kolejności wyjaśnienie sytuacji z pracodawcą. Jeśli jednak i to nie pomoże należy skontaktować się z przyzakładowymi związkami zawodowymi lub Państwową Inspekcją Pracy.

Boże Narodzenie 2019

opublikowane: 24 gru 2019, 03:40 przez Krzysztof Tłoczek

Tradycyjnie, jak co roku, składamy Państwu życzenia Bożonarodzeniowe. 
Podobnie i tym razem, chcemy Wam życzyć tego co w życiu najważniejsze, tj przede wszystkim Miłości. 
Oby jej nigdy nie zabrakło
w Waszych domach, miejscach pracy i w Was samych. 

I nie zapominajmy się nią dzielić z tymi, którzy jej teraz najbardziej potrzebują - chorymi,w kryzysie bezdomności, samotnymi ale także doświadczającymi przemocy w naszym społeczeństwie, także uchodźcami, imigrantami i osobami LGBT+.
Bądźmy dla siebie dostępni, tak w Wigilię jak i w każdy kolejny dzień. 
Niech przygotowane dodatkowe nakrycie, idzie w parze z otwartymi drzwiami sercem.

Radosnego Świętowania!

Zespół Fundacji OpiekunMedyczny.com.plOpis użytych zdjęć:
Pierwsze zdjęcie przedstawia scenę narodzenia w nawiązaniu do warunków, w których są obecnie przetrzymywani uchodźcy w USA i pochodzi z terenów przed Kościołem Metodystycznym w Claremont w Kalifornii.
Drugie zdjęcie to artystyczne przedstawienie Sceny Narodzenia przez popularnego artystę Banksy'ego, który nawiązuje w nim do konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego.

Zaproszenie do udziału w badaniu internetowym

opublikowane: 19 lis 2019, 10:12 przez Krzysztof Tłoczek

W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny prowadzone jest badanie dotyczące kwalifikacji i potrzeb kształcenia opiekunów medycznych w Polsce.

 

Badanie skierowane jest do osób, które uzyskały zawód opiekuna medycznego.

Celem badania jest określenie efektów kształcenia opiekunów medycznych osiąganych w procesie ich kształcenia, w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, co umożliwi sformułowanie wniosków usprawniających.

W imieniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zapraszamy wszystkich opiekunów medycznych do wypełnienia ankiety, dostępnej pod tym adresem: https://www.interankiety.pl/i/PvGDKVkOKonferencja "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

opublikowane: 30 paź 2019, 10:09 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniach 26-27.11.2019 w Warszawie odbędzie się konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja  "Na pomoc niesamodzielnym".  Więcej informacji oraz plan na stronie organizatora: http://niesamodzielnym.pl/index.php?page=konferencja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych objęło patronat merytoryczny nad konferencją.

Czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym? Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

opublikowane: 16 paź 2019, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udzielenie informacji czy zawód opiekuna medycznego jest zawodem medycznym.

W odpowiedzi Stowarzyszenie uzyskało potwierdzenie, że zawód OM jest zawodem medycznym.

Pełna treść odpowiedzi na stronie Stowarzyszenia:

Spotkanie z Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko

opublikowane: 25 wrz 2019, 07:40 przez Bartosz Mikołajczyk

"Wczoraj (24.09.2019) przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych spotkali się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z Panią Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko.

Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji oraz przyszłości naszego zawodu. Mieliśmy okazję przedstawić zaobserwowane problemy, zasugerować możliwe rozwiązania a także poznać plany Ministerstwa."

Relacja ze spotkania na stronie OSOM:

Opiekun medyczny w programie wyborczym

opublikowane: 3 wrz 2019, 11:11 przez Bartosz Mikołajczyk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych 5 sierpnia wysłało do 9 partii politycznych dwa pytania o to, jak widzą nasz zawód w swoich programach wyborczych. 

Na pytania odpowiedziały 3 partie. Treść ich odpowiedzi znajdziecie na stronie OSOM:

Akademia Opiekuna Medycznego - już działa!

opublikowane: 2 wrz 2019, 11:55 przez Krzysztof Tłoczek

Dziś rusza „Akademia Opiekuna Medycznego”. To wyjątkowy projekt dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, który obejmuje wiele prezentacji z zakresu opieki, psychologii czy innych przydatnych tematów w pracy opiekuna medycznego. Akademia to przede wszystkim prezentacje dostępne online.

Projekt składa się z 3 części:

  1. Krótkie szkolenia – prezentacje dotyczące pojedynczych zagadnień,
  2. Moduły – zawierające kilka/kilkanaście prezentacji szerzej rozwijających pewne zagadnienia (np. komunikacja). Poza prezentacjami online dostępne będą również spotkania warsztatowe,
  3. „Małe specjalizacje” – czyli prezentacje dotyczące pracy opiekuna medycznego na danym oddziale i rozwijające umiejętności tam przydatne. Obejmować będą również spotkania warsztatowe i wykłady stacjonarne.

Dostęp do platformy e-learningowej dostępny jest wyłącznie dla członków stowarzyszenia, którzy nie zalegają ze składkami.

Jak uzyskać dostęp?

Wyślij maila na adres kontakt@opiekunmedyczny.org w treści podając swoje imię i nazwisko. Po weryfikacji w ciągu 48 godzin otrzymasz dane do logowania.

Platforma dostępna pod adresem: akademia.opiekunmedyczny.org

(tekst pochodzi ze strony: http://opiekunmedyczny.org/ruszyla-akademia-opiekuna-medycznego/)

1-10 of 146